jgg

BALTIC BALKAN

Vilnius, the Lithuanian capital, was always the meltdown of the Baltic, White Russian, Ukrainian, Polish, Russian, Jewish, German, Tatar, Karaite, British and Gypsy cultures. The homeland of Jascha Hefeitz, where every backyard was full of original klezmer music, it is also a starting point for the Baltic Balkan project. This musical and performance artist endeavor was inspired by listening to original Yugoslav punk rock, as well as countless musical festivals in Europe and movies with a true Balkan (and Baltic) spirits. Klezmer is a mix of Russian, Turkish, and Gypsy folk music and Jewish prayer music.

Lietuvos sostinė Vilnius istoriškai buvo didelis katilas, kuriame įvairiais amžiais virė senovės baltų, gudų, ukrainiečių, lenkų, rusų, gudų, žydų, vokiečių, totorių, karaimų, britų ir čigonų kultūros įtakos. Kiemuose, kur kadaise gimė legendinis smuikininkas Jaša Heifecas ir skambėjo originalus klezmer, šiemet startavo Baltic Balkan projektas. Šis muzikinis ir performansų projektas įkvėpimo sėmėsi iš jugoslaviško pankroko, daugybės įdomių grupių pasirodymų, pamatytų Europos festivaliuose, ir kino filmų, kuriuose atskleista tikra Balkanų (o taip pat ir Baltijos) dvasia.